Xin chào bạn ghé thăm website, Tôi tên Huỳnh Thị Ánh Tuyết, tác giả của những tác phẩm trên trang web, Chúc bạn có những giây phút thư giãn với những câu chuyện của tôi. Cảm ơn.

Hi, welcome you to my website, I'm Huynh Thi Anh Tuyet, the author of these works, Wish you could enjoy these stories. Thank you!