Xin chào bạn ghé thăm website, Tôi tên Huỳnh Thị Ánh Tuyết, tác giả của những tác phẩm trên trang web, nếu bạn có nhu cầu vẽ tranh chân dung hoặc những tác phẩm vẽ đơn giản khác xin liên hệ mình tại tuyethuynh11112021@gmail.com. Cảm ơn!

Hi, welcome you to my website, I'm Huynh Thi Anh Tuyet, the author of these works, if you would like to order a face painting or other simple paintings, please contact me at tuyethuynh11112021@gmail.com. Thank you!